Eczane Yer Seçim Analizi

CBS (Coğrafi Bilgi Sistemi)

Yapılan konum analizleri ise daha az maliyetle gerçekleştiği gibi daha hızlı da sonuçlanmaktadır. Günümüzde özel perakende ve Eczane kuruluşlarına CBS ile yaptığımız örnek uygulama alanlarından bazıları şunlardır:

 • · Yer analizi
 • · Pazarlama ve zamanlama planlaması
 • · Eczane analizi
 • · Kentsel yapı planlama
 • · Maliyet analizi
 • · Kadastral analiz toplama ve ilişkilendirme

 

Yer seçimi, mevcut kriterler ve belirtilen özel faktörleri karşılayacak uygun şekilde istenilen yer / yerleri bulma sürecidir.

Yer seçimi işlemlerinde kullanılacak tüm kriter katmanları (yol, bina, raster görüntü gibi) karar verme analizine yardımcı olacaktır.

Başarılı bir yer seçimi analizinin tamamlanabilmesi için en uygun faktörlerin belirlenmesi gerekmektedir. Bu faktörler;

 • Operasyon,
 • Bölge,
 • Yer saptaması olarak sıralanabilir

Talep Oranı Hesabı (TOH)

TOH ile her bir mahalle için

 • Nüfus,
 • Gelir durumu ve
 • Eczane ve market sayısı

kullanılarak bir oran oluşturulmuştur

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir