header image

Eczacı İçin Basit Usulde Para Analizi

Eczacı için Finansal Matematik Paranın zaman içinde değerini gösterir. Faiz kavramları Faizlendirme ve iskontolama Anüite hesapları Finansal Ürünler ve Matematik Faizlendirme: Yatırımın gelecekteki değeri İskontolama: Gelecekteki emtianın bugünkü değeri Fiyatlandırma:Serbest ürünlerdeki kar marjı ne olmalı

Eczane Bilanço ve Gelir Tablosu Yönetimi

Mali Oran Analizi: Bilanço ve gelir tablosunda yer alan kalemler arasındaki matematiksel ifade. Likidite Oranları: Eczanenin kısa süreli borçlarını ve ödeme gücünü ölçmek ,işletme sermayesinin yeterli olup olmadığını saptamak için kullanılır Faaliyet Oranları Eczanenin faaliyetlerinden kaynaklanan mali riskleri ve eczanenin faaliyetlerindeki performansını ölçmeye yarar Kârlılık Oranları Brüt Karlılık ve net…

Eczane için Finansal Matematiğin Önemi!

işletme sermayesi yönetimi aşağıdaki kararları kapsar: ØNakit yönetimi ØStok Yönetimi ØAlacak Yönetimi ØEczane Finans Matematiği Özellikle Eczanelerde işletme sermayesi analizi daha fazla önemlidir. Çünkü eczaneler , daha yatırımlarını cari değerler üzerine yoğunlaştırmışlar; diğer taraftan Eczane ve KOBİ lerin ilk açılışlarında  kredi kuruluşlarından yararlanmaları ve finansman bulmalarında zorluklar vardır.

Eczane İşletme Yönetimi

İçerik Haftalar Konular 1. Haftalar Eczacılık Hizmetleri Kapsamında Kullanılan Bilgisayar Programları, Stok Yönetimi 2. Haftalar Halkla İlişkiler, Tüketici Davranışları 3. Haftalar Eczacılıkta iletişim süreci, Eczacı – Hasta/hasta yakını iletişimi 4. Haftalar Sağlık Sektöründe İnsan Kaynağının Önemi, Eczane Hizmetleri Destek Personeli, Personelin Görev ve Sorumlulukları, Eczanelerde Personel Yönetimi, Tüm Personelin Eğitimi…

Eczanede Güncel Finans Yönetimi

Temel eczane finans eğitimi eczane içindeki finans yönetimini öğretmek üzerine tasarlanmış bir eğitim programıdır. İyi bir eczane finans yönetimi ile karlılık belirli oranda arttırılabilir. Bu program ile eczane finans yönetimi konusunu temelinin iyi öğrenilmesi sağlanmaktadır.     PROGRAMIN KAZANDIRDIĞI YETKİNLİKLER Eczanede finans yönetimi için gerekli temel beceriler Gelirin arttırılması için…

Eczane Sermaye Yönetimi

Eczane İşletme sermayesini erozyona uğratmamalı, fazla vade farkı ödemeden, pazarlık gücünüzü kullanarak ve uygun ortamı zamanlayıp mümkün olduğu kadar uzun vadeye yaymak. Eğer işletme dışında değerlendirdiğiniz bir kaynağınız var ise, vade bu kaynağı kullanacaksanız bunun dışarıdaki getirisinin üzerinde bir indirim sağlamalısınız. işletme sermayenizden orta kalan bir dönen varlığınız var ise…

Etkili Stok Yönetimi Part 1

a) Eczanemizde satış hızı yüksek olan ve olmayan malların tespitini yapmak. b) Uzun süre duran malların oluşturduğu stok maliyetini azaltmak. c) Devir hızı yüksek olan mallara işletme sermayesini kanalize ederek işletme sermayesini daha rasyonel hale getirip, karlılığı ve verimliliği artırmak, fire ve zayiat oranını azaltmak.

Eczane Stratejik Liderlik Programı

Eczane Yönetimi ve Stratejik Liderlik Programı Eczacılarımızın işhayatında öğrenmeyi, sürdürülebilir davranışlara koşullandıran alışkanlık ve yönetem becerisi kazandırmak. Bu öğreti modeli belirli bir süre eczacı ile birlikte yönetmeyi sağlayacak bir şekilde düşünülmüştür. Uygulamada  öğrenme metodları ile eğitim esansında kazanılan  bilgilerin. pratik uygulama becerisini yükseltmeye yarar.

Stratejik Eczane Ekip Yönetimi

  Eczanede Ekip yönetimi Eczacı eğitimi Satiş koçluğu Eczanede bağlanma teorisi Eczanede Vizyonel Yönetim Eczane mentörlüğü

29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun

Cumhuriyetimizin ilanının yeni yılında Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk”ü, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyor, Cumhuriyet Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum. Ecz. Fahri Yağlı

Soru ve Sorunlarınız İçin Mesaj Yazınız!